Ενσυναίσθηση

Ενσυναίσθηση
ενσυναίσθηση
Ενσυναίσθηση: Κλειδί για την Οικοδόμηση Σχέσεων

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα κατανόησης και κοινής χρήσης των συναισθημάτων των άλλων.