Σχέσεις

Τελευταία Ενημέρωση: 1 January, 2023

Φιλία: Αριστοτέλης

Ο Αριστοτέλης, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, θεωρούσε τη φιλία ουσιαστικό μέρος μιας ενάρετης ζωής. Στα Ηθικά Νικομάχεια, συζητά τους διαφορετικούς τύπους φιλίας και τον ρόλο τους στη ζωή μας.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, υπάρχουν τρεις τύποι φιλίας: οι φιλίες της χρησιμότητας, οι φιλίες της ευχαρίστησης και οι φιλίες του καλού.

Φιλίες της χρησιμότητας

Οι φιλίες της χρησιμότητας βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος. Αυτές οι φιλίες δημιουργούνται όταν δύο άτομα έχουν κάτι να κερδίσουν ο ένας από τον άλλο, όπως ένα κοινό χόμπι ή κοινά επιχειρηματικά ενδιαφέροντα. Αυτές οι φιλίες δεν είναι απαραίτητα βαθιές ή μακροχρόνιες, καθώς βασίζονται στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας για τον άλλον.

Φιλίες της ευχαρίστησης

Οι φιλίες ευχαρίστησης βασίζονται σε κοινές δραστηριότητες και απόλαυση. Αυτές οι φιλίες δημιουργούνται όταν δύο άτομα απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί και να συμμετέχουν στις ίδιες δραστηριότητες. Αν και αυτές οι φιλίες μπορούν να φέρουν χαρά και πληρότητα, δεν είναι πάντα ανθεκτικές, καθώς βασίζονται σε κοινές εμπειρίες και αμοιβαία απόλαυση.

Φιλίες του καλού

Οι φιλίες του καλού, γνωστές και ως αληθινές φιλίες, βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, τις κοινές αξίες και την επιθυμία για την ευημερία του άλλου ατόμου. Αυτές οι φιλίες χτίζονται σε μια βαθιά κατανόηση και εκτίμηση του άλλου ατόμου και περιλαμβάνουν μια γνήσια επιθυμία να δούμε το άλλο άτομο να ανθίζει και να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του. Αυτές οι φιλίες είναι οι πιο διαρκείς και ικανοποιητικές, καθώς περιλαμβάνουν μια γνήσια φροντίδα και ανησυχία για το άλλο άτομο.

Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι οι αληθινές φιλίες είναι σπάνιες και απαιτούν προσπάθεια για να καλλιεργηθούν και να διατηρηθούν. Πίστευε ότι οι αληθινοί φίλοι είναι πηγή υποστήριξης και καθοδήγησης και μας βοηθούν να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Οι αληθινοί φίλοι μάς προκαλούν να γίνουμε καλύτεροι και να ζήσουμε μια ενάρετη ζωή και παρέχουν μια αίσθηση του ανήκειν και της σύνδεσης.

Η άποψη του Αριστοτέλη για τη φιλία υπογραμμίζει τη σημασία της οικοδόμησης και της διατήρησης σχέσεων που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, τις κοινές αξίες και την επιθυμία για την ευημερία του άλλου. Οι αληθινές φιλίες φέρνουν χαρά, πληρότητα και υποστήριξη και αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ζωής μιας ενάρετης και ικανοποιητικής ζωής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΤΑ

Περισσότερα