Καριέρα

Τελευταία Ενημέρωση: 11 December, 2022

Πώς να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το βιογραφικό σας όταν κάνετε αίτηση για εργασία. Παρέχει την ευκαιρία να συστηθείτε στον υπεύθυνο προσλήψεων και να εξηγήσετε γιατί είστε ο καλύτερος υποψήφιος για τη δουλειά. Σε αυτό το άρθρο, θα δώσουμε συμβουλές για τη σύνταξη μιας επιτυχημένης συνοδευτικής επιστολής.

Πρώτον, είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε τη συνοδευτική επιστολή σας για κάθε αίτηση εργασίας. Αυτό σημαίνει να αποφύγετε τη χρήση ενός γενικού προτύπου και, αντ' αυτού, να προσαρμόσετε τη συνοδευτική επιστολή σας στη συγκεκριμένη εργασία και εταιρεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έρευνα για την εταιρεία και τις απαιτήσεις εργασίας και την ανάδειξη των σχετικών δεξιοτήτων και εμπειριών σας.

Μια άλλη σημαντική συμβουλή για τη σύνταξη μιας συνοδευτικής επιστολής είναι να χρησιμοποιήσετε ένα επαγγελματικό και συνοπτικό στυλ γραφής. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υπερβολικά περιστασιακή γλώσσα ή ορολογία και επικεντρωθείτε στο να μεταφέρετε ξεκάθαρα τις δεξιότητες και τις εμπειρίες σας. Είναι επίσης απαραίτητο να διορθώσετε τη συνοδευτική επιστολή σας για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη.

Μια συνοδευτική επιστολή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα των δεξιοτήτων και των εμπειριών σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επισήμανση συγκεκριμένων έργων στα οποία έχετε εργαστεί ή επιτευγμάτων που έχετε επιτύχει στους προηγούμενους ρόλους σας. Αυτά τα παραδείγματα μπορούν να παρέχουν συγκεκριμένες αποδείξεις για τις δυνατότητές σας και να δείξουν στον υπεύθυνο προσλήψεων γιατί είστε ο καλύτερος υποψήφιος για τη δουλειά.

Εκτός από την επισήμανση των δεξιοτήτων και των εμπειριών σας, μια συνοδευτική επιστολή θα πρέπει επίσης να εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη δουλειά και την εταιρεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την έκφραση του πάθους σας για τον κλάδο ή την επισήμανση του τρόπου με τον οποίο η αποστολή της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με τις προσωπικές σας αξίες.

Τέλος, μια συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό κλείσιμο και στοιχεία επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει να ευχαριστήσετε τον υπεύθυνο προσλήψεων για τον χρόνο και το ενδιαφέρον του και να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας πρόσληψης. Είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας, έτσι ώστε ο υπεύθυνος προσλήψεων να μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει μαζί σας.

Mια συνοδευτική επιστολή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για όσους αναζητούν εργασία. Προσαρμόζοντας τη συνοδευτική επιστολή σας, χρησιμοποιώντας επαγγελματικό στυλ γραφής, επισημαίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα των δεξιοτήτων και των εμπειριών σας, εξηγώντας γιατί ενδιαφέρεστε για τη δουλειά και την εταιρεία και συμπεριλαμβάνοντας ένα επαγγελματικό κλείσιμο και στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να βρείτε τη δουλειά .

Φωτογραφία Green Chameleon

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΤΑ

Περισσότερα