Ψυχική Υγεία

Τελευταία Ενημέρωση: 11 February, 2023

Τι Είναι οι Ασκήσεις Gestalt?

Οι ασκήσεις Gestalt είναι ένα είδος θεραπείας που ξεκίνησε στον τομέα της ψυχολογίας. Ο όρος «γκεστάλτ» είναι γερμανικά για το «ολόκληρο» και η θεραπεία γκεστάλτ δίνει έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση για την κατανόηση και την επίλυση ψυχολογικών ζητημάτων. Αυτός ο τύπος θεραπείας χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένου του παιχνιδιού ρόλων και της οπτικοποίησης, για να βοηθήσει τα άτομα να εξερευνήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τι είναι οι ασκήσεις gestalt, πώς χρησιμοποιούνται στη θεραπεία και τι να περιμένουμε από μια τυπική συνεδρία.

Τι είναι οι ασκήσεις Gestalt;

Οι ασκήσεις Gestalt είναι ένας τύπος βιωματικής θεραπείας που περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες και εργασίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα άτομα να εξερευνήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Αυτός ο τύπος θεραπείας βασίζεται στην ιδέα ότι τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους βιώνοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Μερικές κοινές ασκήσεις gestalt περιλαμβάνουν:

  1. Παιχνίδι ρόλων: Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφορετικών σεναρίων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να κατανοήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους.
  2. Οπτικοποίηση: Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει τη φαντασία και τη δημιουργία εικόνων στο μυαλό σας, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να κατανοήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους.
  3. Άδεια καρέκλα: Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει να κάθεστε μπροστά σε μια άδεια καρέκλα και να φανταστείτε ότι κάποιος ή κάτι κάθεται στην καρέκλα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους.

Πώς χρησιμοποιούνται οι ασκήσεις Gestalt στη θεραπεία

Οι ασκήσεις Gestalt χρησιμοποιούνται συχνά στη θεραπεία για να βοηθήσουν τα άτομα να κατανοήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών, ένας θεραπευτής θα καθοδηγήσει το άτομο μέσα από διάφορες ασκήσεις, βοηθώντας το να εξερευνήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο θεραπευτής θα βοηθήσει επίσης το άτομο να αναγνωρίσει τυχόν μοτίβα ή θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και να συνεργαστεί μαζί τους για να αναπτύξει στρατηγικές για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που εντοπίζονται.

Τι να περιμένετε από μια τυπική συνεδρία

Μια τυπική συνεδρία θεραπείας gestalt θα διαρκέσει από 50 έως 60 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο θεραπευτής θα καθοδηγήσει το άτομο μέσα από διάφορες ασκήσεις, βοηθώντας το να εξερευνήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του. Ο θεραπευτής θα βοηθήσει επίσης το άτομο να αναγνωρίσει τυχόν μοτίβα ή θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και να συνεργαστεί μαζί τους για να αναπτύξει στρατηγικές για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που εντοπίζονται.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η θεραπεία gestalt είναι μια διαδικασία και τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι άμεσα. Ωστόσο, με τον χρόνο και την αφοσίωση, τα άτομα που συμμετέχουν στη θεραπεία gestalt μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εικόνα για τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων.

Οι ασκήσεις gestalt είναι ένας τύπος θεραπείας που χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, όπως παιχνίδι ρόλων, οπτικοποίηση και άδεια καρέκλα, για να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Αυτός ο τύπος θεραπείας χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τα άτομα να εξερευνήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον και να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων. Εάν σκέφτεστε τη θεραπεία gestalt, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν εξειδικευμένο θεραπευτή για να προσδιορίσετε εάν είναι η σωστή επιλογή για εσάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΤΑ

Περισσότερα